Hvornår....

  • skal budgetterne afleveres?
  • afholdes det offentlige budgetsamråd?

   Se her årets økonomiske tidsplan for provstiudvalget og kirkekasserne.

  • skal materiale til provstiudvalgsmøder være provstikontoret i hænde?

  Materiale til punkter der skal behandles på provstiudvalgsmøde, skal være afleveret til provstikontoret på frederiksvaerk.provsti@km.dk, senest 14 dage før mødet afholdes. Fremsendes materialet med posten, bedes det ligeledes være kontoret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes.

  • afholdes provstiudvalgsmøderne?

  Her kan du se provstiudvalgets mødeplan for året.